Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Registrácia žiadostí je momentálne zatvorená

On-line registrácia je sprístupnená každý pracovný deň od 12:00 do 20:00 hod len za podmienky, že v zásobníku žiadateľov už nie je registrovaný žiadny žiadateľ s vykonanou on-line registráciou a vygenerovaným jedinečným kódom, a výška voľných, nerezervovaných disponibilných zdrojov zároveň umožňuje vytvorenie minimálne jednej novej registrácie.
(v zmysle bodu 5.4.1 Prílohy č.3 Výzvy v znení Dodatku č.1)