Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Fyzické osoby - nepodnikatelia

Do kategórie Fyzické osoby – nepodnikatelia patria akékoľvek fyzické osoby, ktoré nepodnikajú a ani nemajú povinnosť samostatne sa registrovať na daňovom úrade.

REGISTRÁCIA A DOKUMENTY

Fyzické osoby - nepodnikatelia s povinnosťou registrácie na DÚ

Do kategórie Fyzické osoby – nepodnikatelia s povinnosťou registrácie na daňovom úrade patríte, ak vám na základe iných pravidelných i nepravidelných príjmov vznikla povinnosť registrácie na príslušnom daňovom úrade a zároveň aj povinnosť odvodov na zdravotné a sociálne poistenie z takýchto príjmov. Nemusíte však byť registrovaný na Štatistickom úrade a nemusí vám byť pridelené IČO.

Môže ísť o fyzické osoby, ktoré prenajímajú byty či domy, ktoré majú vo vlastníctve, o umelcov v slobodnom povolaní alebo takzvaných "rentiérov", t.j. osoby, ktoré majú príjmy z výnosov zo svojich kapitálových, či majetkových vkladov do iných podnikateľských subjektov, resp.obdobné príjmy.

REGISTRÁCIA A DOKUMENTY